Welstandlezing 'Duurzame plattelandsontwikkeling in Brabant en de rol van private organisaties'


09 november 2004 | 's-Hertogenbosch

Spreker: Dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze 1e Welstandlezing is een direct gevolg van de voor 5 jaar ingestelde bijzondere leerstoel 'Duurzame plattelandsontwikkeling' aan de Universiteit van Tilburg (2003-2008).

 

Publicatie

De lezing is gepubliceerd in Welstandcahier no.1.

U kunt een gratis exemplaar opvragen bij het secretariaat van de Maatschappij van Welstand.

Home