Welstandlezing 'Naar een maatschappelijk verantwoorde landbouw'


24 november 2006 | 's Hertogenbosch

Spreker: Prof. mr. P.C.E. van Wijmen, bijzonder hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg

Deze 2e Welstandlezing is een direct gevolg van de voor 5 jaar ingestelde bijzondere leerstoel 'Duurzame plattelandsontwikkeling' aan de Universiteit van Tilburg (2003-2008).

 

Publicatie

De lezing is gepubliceerd in Welstandcahier no.2.

U kunt een gratis exemplaar opvragen bij het secretariaat van de Maatschappij van Welstand.

Home