Jubileumsymposium 'Verdwijnt met het krimpen van de kerken ook het protestants gedachtegoed'


29 september 2012 | Utrecht

Sprekers: Prof. dr. J.C. Kennedy, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. G.J. Buijs, bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie & Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De Vereniging Maatschappij van Welstand, opgericht in 1822, heeft de statutaire doelstelling: Het steunen van het protestantisme, met name in Nederland.

Met een zekere regelmaat wordt het beleid van de Maatschappij van Welstand tegen het licht gehouden en bespreken de leden wat het steunen van het protestantisme in de huidige tijd betekent.

 

Ter gelegenheid van het 190-jarig bestaan werd een symposium georganiseerd voor de leden en oud-leden van de vereniging. De hoogleraren dr. G.J. Buijs en dr. J.C. Kennedy spraken over de vraag of met het krimpen van de kerken het protestants gedachtegoed verdwijnt.

 

Publicatie

De lezingen zijn gepubliceerd in Welstandcahier no. 5. Hierin is tevens opgenomen een notitie van prof. dr. L.A. Hoedemaker, emeritus hoogleraar Zending en Oecumene aan de Rijksuniversiteit Groningen.
U kunt een gratis exemplaar van dit Welstandcahier opvragen bij het secretariaat van de Maatschappij van Welstand.

Home