Fonds De Haaf


Het Fonds De Haaf heeft als doel om bij te dragen aan geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming.

Wij ondersteunen vooral initiatieven met een vernieuwend karakter. Bijvoorbeeld: projecten met een combinatie van evangelie en theater, kerk en cultuur of religie en maatschappij. Ook bieden wij financiële steun aan initiatieven voor de vorming en toerusting van vrijwilligers.
Wij verlenen geen bijdrage aan structurele zaken als formatieplaatsen en (onderhoud van) gebouwen.

 

Doelgroep

Onze subsidies zijn met name bedoeld voor de kerkelijke gemeenten van de PKN in de provincie Noord-Holland boven Amsterdam. Subsidieaanvragen door andere kerkelijke gemeenten en organisaties in Noord-Holland zijn ook welkom als ze passen bij het doel van het fonds.

 

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als kerkelijke gemeente of als organisatie. Voor elk van deze situaties is er een speciaal aanvraagformulier.

 

Fonds op Naam

Het Fonds De Haaf is een Fonds op Naam binnen de Maatschappij van Welstand. Het fonds is in 2014 ontstaan door een schenking van Stichting De Haaf.

Home