Fondsen voor protestantisme


Vanaf 19 mei t/m eind september 2016 is het bezoekadres:

Koningin Wilhelminalaan 39 (2e verdieping)

3818 HN  Amersfoort

Telefoonnummer en mailadressen zijn ongewijzigd. 

 

De Maatschappij van Welstand is een vereniging voor ondersteuning van het protestantisme. Voor kerkelijke gemeenten, organisaties en personen zijn subsidies beschikbaar. De vereniging verpacht landerijen, met aandacht voor bedrijfs- en plattelandsontwikkeling. Zij beheert via de Stichting Ten Vorsel een landgoed voor jeugdwelzijnswerk.

 

 

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen bij de volgende fondsen:

 

  • Maatschappij van Welstand - voor restauratie en renovatie van kerken en voor projecten die het kerkelijk leven vitaliseren
  • Stichting Bianchi - voor restauratie van monumentale kerkgebouwen in Brabant en Limburg
  • Fonds Cor van de Craats - voor protestants diaconaal werk in Gelderland
  • Fonds De Haaf - voor geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming in Noord-Holland
  • SIOC - voor (kerkelijke) initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving
  • Jacob van Heusdenfonds - voor het vervullen van basisbehoeften van individuen, gezinnen en organisaties.

 

Home