Insinger Stichting


De Insinger Stichting is opgericht in 1913 en heeft haar zetel in Amsterdam.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en steunen van godsdienstige of liefdadige instellingen welke zijn gevestigd of werken in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba), Suriname en Indonesië. Voorkeur wordt gegeven aan instellingen gebaseerd op het Christelijk Protestants beginsel. 

 

MEDEDELING VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS

 

Tot en met 22 november aanstaande kunt u een aanvraag voor de Insinger Stichting indienen via www.welstand.nl/insinger.

Deze aanvragen zullen dit jaar nog afgewikkeld worden. 

 

Heeft u vóór 23 november 2018 een aanvraag ingediend? Dan verloopt de communicatie via het e-mailadres: insinger@welstand.nl.

 

Van 23 november tot en met 16 december is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de Insinger Stichting.

 

Vanaf maandag 17 december kunt u weer een aanvraag indienen. Dit kan dan niet meer via www.welstand.nl/insinger.

Voor het indienen van nieuwe aanvragen gaat u vanaf 17 december naar insingerstichting.nl. Alle nieuwe aanvragen moeten dan via deze site worden ingediend. Voor het indienen van een nieuwe aanvraag registreert u zich eerst bij het aanvraagportaal. De communicatie en afwikkeling van uw aanvraag verloopt vervolgens volledig via deze site.

 

Subsidies

Het vermogen van de stichting bestaat uit effecten en onroerend goed. Het jaarlijks subsidiebudget bedraagt circa € 600.000.

Conform de statuten kunnen giften voor projecten worden verstrekt aan kerken, stichtingen en organisaties met een protestants christelijke signatuur.

 

Sinds 1 oktober 2010 vindt de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over de subsidieaanvragen plaats onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Maatschappij van Welstand.
  

Home