Insinger Stichting


De Insinger Stichting is opgericht in 1913 en heeft haar zetel in Amsterdam.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en steunen van godsdienstige of liefdadige instellingen welke zijn gevestigd of werken in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba), Suriname en Indonesië. Voorkeur wordt gegeven aan instellingen gebaseerd op het Christelijk Protestants beginsel. 

 

Subsidies

Het vermogen van de stichting bestaat uit effecten en onroerend goed. Het jaarlijks subsidiebudget bedraagt circa € 600.000.

Conform de statuten kunnen giften voor projecten worden verstrekt aan kerken, stichtingen en organisaties met een protestants christelijke signatuur.

 

Sinds 1 oktober 2010 vindt de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over de subsidieaanvragen plaats onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Maatschappij van Welstand.
  

Home