Insinger Stichting


De Insinger Stichting is opgericht in 1913 en heeft haar zetel in Amsterdam.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en steunen van godsdienstige of liefdadige instellingen welke zijn gevestigd of werken in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba), Suriname en Indonesië. Voorkeur wordt gegeven aan instellingen gebaseerd op het Christelijk Protestants beginsel. 

 

MEDEDELING VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS

 

Met ingang van 1 januari 2021 dienen alle aanvragen voor subsidies voor de Insinger Stichting te worden aangevraagd via de site van de stichting: www.insingerstichting.nl .


 

Ook voor vragen over lopende zaken kunt u contact opnemen met de Insinger Stichting via mail: contact@insingerstichting.nl .

Home