Insinger Stichting


De Insinger Stichting stamt uit 1913 en is gevestigd in Amsterdam. Het doel van de stichting is het steunen van protestantse kerken, verenigingen en stichtingen, met een duidelijke voorkeur voor kerkelijke en pastorale projecten.
Het werkgebied is het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Suriname en Indonesië.

 

Subsidies

Het vermogen van de stichting bestaat uit effecten en onroerend goed. Het jaarlijks subsidiebudget bedraagt circa € 600.000.

Giften voor projecten kunnen volgens de statuten worden verstrekt aan kerken, verenigingen, stichtingen en dergelijke, waarin een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor kerkelijke of pastorale projecten met als doelstelling de verspreiding van het evangelie op protestants-christelijke basis.

 

Sinds 1 oktober 2010 vindt de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over de subsidieaanvragen plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Maatschappij van Welstand.
  

Home