Jacob van Heusdenfonds


Doel van het fonds is het ondersteunen van individuen en gezinnen die niet in staat zijn noodzakelijke uitgaven en voorzieningen te betalen. Het gaat om situaties waarin de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in afdoende mate voorzien.

De stichting verstrekt geen subsidie:

  • voor het betalen van (huur)schulden
  • voor betalingsachterstanden bij energieleveranciers, zorgverzekeraars, etc.
  • voor studiekosten
  • aan personen die steun kunnen krijgen uit publieke middelen
  • aan personen zonder geldige verblijfsvergunning.

Subsidie aanvragen
Een hulpverlener / maatschappelijk werker van een officiële hulpverlenende instantie kan subsidie aanvragen. Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.


De Stichting Jacob van Heusdenfonds ontvangt haar middelen van diverse stichtingen, waaronder 'Stichting De Korinthiërs' en de 'De Marez Oyens-van Ittersum Stichting'.

Jacob van Heusden

Dominee Jacob van Heusden was in 1822 de grondlegger van wat nu heet: Maatschappij van Welstand. In 2003 is de Stichting Jacob van Heusdenfonds opgericht specifiek met het doel subsidies te verstrekken aan mensen met een smalle beurs.  


Home