Over ons


De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Dat doet ze sinds de oprichting van de Maatschappij in 1822 door de Hilvarenbeekse predikant Jacob van Heusden.

 

De oorsprong van de Maatschappij ligt in het Brabantse platteland, in een periode dat protestantse gemeenten daar sterk in ledenaantal daalden. Dit onder andere als gevolg van migratie van kerkleden naar elders. In het begin waren de activiteiten van de vereniging er vooral op gericht protestantse gemeenschappen te versterken door het creëren van werkgelegenheid voor mensen van protestantse huize. Het ging daarbij met name om protestantse gezinnen in rooms-katholieke streken als Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland. Dat het aantal protestanten niet verder terugliep kwam overigens ook omdat veel protestantse gezinnen uit Groningen, op verzoek van de vereniging, pachter werden van de door de Maatschappij aangekochte boerderijen.

 

Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen.

 

Op deze site vindt u informatie over de Maatschappij en de fondsen die zij beheert.

 

Home