Stichting Interkerkelijk Ori├źntatie Centrum


SIOC is voortgekomen uit initiatieven, op landelijk niveau, van de Nederlandse Hervormde Kerk op het gebied van Kerk en Recreatie. Nog steeds zijn kerk en recreatie het eerste aandachtsveld. SIOC werkt, vanuit haar protestantse oorsprong, in oecumenische geest.

 

SIOC ondersteunt ook initiatieven en projecten op het terrein van gemeenschapsvorming- en opbouw waar de protestantse kerken op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Dat kunnen eigen initiatieven van kerken of gemeenteleden zijn, maar ook initiatieven in samenwerking met andere personen of organisaties.


Gemeenschapsvorming- en opbouw hebben betrekking op bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving; vorming, toerusting, bevordering van gemeenschapszin, medemenselijkheid, ingaan op specifieke sociale of maatschappelijke vragen.

Bijdragen worden onder andere verstrekt aan toeristenpastoraat, inloophuizen voor daklozen, jeugdwerk en recreatie met zorg.

 

SIOC-bijdrage

Een SIOC-bijdrage aan een project is in principe aanvullend, dus niet de enige of voornaamste financieringsbron. De bijdragen zijn niet bedoeld als structurele of permanente financiële ondersteuning. Ze zijn bedoeld om initiatieven van de grond te krijgen of om vernieuwend werk mogelijk te maken.

 

Home