MEDEDELING VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS

Met ingang van 6 november 2017 heeft de Maatschappij van Welstand een nieuwe website voor het aanvragen van subsidies:

www.protestantsefondsen.nl

 

Via ProtestantseFondsen.nl kunt u subsidie aanvragen in 3 categorieën:

1.     Subsidies In en rond de Kerken

2.     Subsidies Kerk in de Samenleving

3.     Subsidies Individuele Noden 

Deze categorieën vervangen de aanvragen bij de Maatschappij van Welstand en de daaronder vallende fondsen: Fonds Bianchi, Fonds Cor van der Craats, Fonds De Haaf, Fonds SIOC en Fonds Jacob van Heusden.

 

Uw nieuwe subsidieaanvraag kunt u indienen via de nieuwe website. Na de selectie van de bij uw project passende subsidie, komt u in het aanvraagportaal. Daar maakt u een account aan. Alle informatie en communicatie over uw subsidieaanvraag verloopt daarna via dit aanvraagportaal.

Heeft u voor 27 oktober 2017 een aanvraag ingediend? Dan verloopt de communicatie nog via het mailadres: subsidiesecretariaat@welstand.nl.

 

Insinger Stichting

Een subsidieaanvraag bij de Insinger Stichting loopt via deze website, dit is niet veranderd. Kiest u daarvoor in het linkermenu voor Insinger Stichting. 
Home