Fonds Cor van de Craats


Het doel van het Fonds Cor van de Craats is het financieel ondersteunen van protestants diaconaal werk in de provincie Gelderland.

 

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als kerkelijke gemeente of als organisatie. Voor elk van deze situaties is er een speciaal aanvraagformulier.

 

Fonds op Naam

Het Fonds Cor van de Craats is als een Fonds op Naam ondergebracht binnen de Maatschappij van Welstand. Het fonds is ontstaan uit de Stichting Cor van de Craats. Deze stichting werd opgericht bij het testament van de heer C.W.J. van de Craats die in 2003 overleed.

 

Het vermogen van het fonds bestaat uit landbouwgronden in de buurt van Garderen en Uddel in Gelderland. De gronden worden verpacht en de opbrengst van de pacht staat ter beschikking van de doelstelling.

Home